• Home   /  
  • Archive by category "1"

Hoe Een Essay Schrijven

Houd deze tips in je achterhoofd bij het schrijven van je volgende essay en sleep die dikke 8 binnen.

Tijdens je studie komt het vast voor dat je eens een essay moet schrijven. Of misschien moet je er binnenkort wel een inleveren. Zoiets schud je nou eenmaal niet even uit je mouw. En het moet natuurlijk geen slap verhaaltje worden, het moet echt ergens over gaan. 

 

1. Beoordelingscriteria

Je krijgt de opdracht om een essay te schrijven over een bepaald onderwerp of je mag zelf kiezen waar jij over wilt schrijven. Maar toch heeft een docent bepaalde verwachtingen omdat hij het natuurlijk gaat beoordelen. Lees de opdracht goed door, zodat je weet wat er verwacht wordt. Zorg dat het voor jezelf duidelijk is waar je docent op gaat letten voordat je verkeerde keuzes maakt en het je een hoop tijd gaat kosten. Je kunt bijvoorbeeld een studiegenoot die dit vak al bij deze docent heeft gevolgd, vragen waar hij of zij op lette.

 

2. Verdiep je in het onderwerp

Begin niet zomaar te schrijven, maar ga je eerst inlezen in het onderwerp waarover je gaat schrijven. Achteraf merk je dat dit toch echt veel makkelijker is dan gaandeweg allerlei informatie op te zoeken én het werkt een stuk sneller. Houd het niet bij één enkele bron, maar gebruik meerdere bronnen, zo leer je het onderwerp kennen vanuit verschillende perspectieven.

 

3. Schrijf de inleiding als laatst

Wij snappen ook heus wel dat je bij het begin wilt beginnen en de inleiding is nou eenmaal een van de eerste ´hoofdstukken´. Maar hoe kun je de inleiding al schrijven als je nog moet beginnen met het schijven van je hele essay? Bewaar dit dus maar voor als het eind in zicht is.

 

4. Jouw argumenten

Je bent begonnen met het schrijven van je essay. Jouw essay, jij moet er achter staan. Wees dus niet bang om je eigen mening te geven. Jij hebt je tenslotte verdiept in het onderwerp, diegene die het leest niet. Jij moet de lezer overtuigen van je stelling aan de hand van jouw argumenten. Je kan dit ook doen aan de hand van een tegenargument die je dan weer wegredeneert met een supergoed argument natuurlijk, anders heeft het niet veel zin om tegenargumenten te gebruiken. Zo ga je niet alleen uit van je eigen mening maar ook van die van anderen en dat geeft net een beetje extra inhoud.

5. ‘Writer’s block’

Het kan voorkomen dat je vastloopt en even niet meer weet hoe je verder moet. Dat is eigenlijk heel normaal. Denk je dat een boek in één keer geschreven wordt? Nee. Soms moet je gewoon even een pauze inlassen en afstand nemen. Of kijk eens naar voorbeelden van essays, wie weet kom je dan tot nieuwe inzichten en kun je weer lekker verder.

 

6. Herschrijven

Blijf terug lezen waar je de hele tijd mee bezig bent, soms kijk je er net weer even anders tegenaan en zie je ineens dat het anders moet. Blijf aanpassingen maken en verbeteren, zo kom je tot een goed en overtuigend essay waarmee je voor de dag kunt komen.

 

7. De conclusie

Dit is eigenlijk een samenvatting van alles wat je voor dit hoofdstuk geschreven hebt. Het is de bedoeling dat alle hoofdpunten van je essay in dit hoofdstuk samenkomen tot een geheel. Maar pas op dat het niet een exacte herhaling wordt van wat je eerder al hebt gezegd. Wil je wel het zelfde zeggen, verwoord het dan net even iets anders. Eindig bijvoorbeeld ook met een pakkende statement zin, dat blijft goed hangen bij de lezers. Belangrijk is dat je niks nieuws meer vertelt in je conclusie.

 

8. De inleiding schrijven

Nu je je essay bijna af hebt kun je eindelijk de inleiding schrijven. Introduceer het onderwerp en geef aan van welke stelling je de lezer wilt overtuigen. Om de lezer echt te triggeren kun je bijvoorbeeld een bekend persoon citeren die iets over het onderwerp heeft gezegd of benoem een opvallend feitje over het onderwerp. Je moet de lezer het verhaal intrekken en zorgen dat diegene er achter wil komen hoe je dit aangepakt hebt.

 

9. Woordkeuze

Een essay is geen verslagje van een aantal pagina’s. Tijdens het schrijven van lange teksten maak je al gauw te veel gebruik van woorden zoals ‘ook’, ‘verder’ en ‘daarnaast’. Probeer daar rekening mee te houden. Zoek in je document op deze woorden als je je essay klaar hebt en verander ze als blijkt dat ze toch wel erg vaak voorkomen.

 

Laat je het ons hieronder weten als die 8 binnen is?

Bronnen: Life Tips, Educatie en School

Een goed essay in 10 stappen

STAP 1

ONDERZOEK Begin het schrijfproces met het onderzoeken van jouw onderwerp. Gebruik hiervoor internet, kranten en de bibliotheek.

STAP 2

STAP 3

ANALYSEER Definieer je argumenten nauwkeurig en schrijf alle redeneringen en het bewijs volledig uit. Zoek naar de zwakke plekken in de logica, maar ook naar de sterke punten.

BRAINSTORM Jouw essay heeft ideeën en inzichten van jouzelf nodig. Stel jezelf een heleboel (wie, wat, waar, wanneer, hoe) vragen en beantwoord ze.

2. Zorg dat je weet wat de 'sleutelwoorden' van je essay zijn, wanneer je je essay in elkaar zet.

10 gouden regels voor het schrijven van een essay

7.Gebruik signaalwoorden aan het begin van elke alinea om de lezer te helpen het essay te volgen.

5. Gebruik de rest van de inleiding voor het aankondigen van datgene dat aan bod zal komen in je essay.

3. Maak een schrijfplan van alinea tot alinea, waarin je jouw argumentatie een logische 'flow' geeft.

4. Vermijd gezwam in je inleiding. Introduceer direct je onderwerp.

6. Werk per alinea één deelonderwerp uit, gebruik een kernzin.

8.De concluderende alinea moet verwijzen naar de vraag die in de inleiding is gesteld en een conclusie trekken.

9. Alle bronnen moeten duidelijk vermeld worden; ofwel in de hoofdtekst ofwel in de voetnoten.

10. Controleer of de spelling en grammatica in je essay fatsoenlijk zijn.

Werk je alinea uit met behulp van zeer relevante bronnen en eindig met een samenvatting of een verwijzing naar de volgende alinea.

Veelgebruikte signaalwoorden: desalniettemin, verder, dus, echter, daaruit volgt, tegelijkertijd

Verbeter typefouten en veelgemaakte schrijffouten.

1. Blijf bij je onderwerp. Relevantie is essentieel.

Een goed essay in 10 stappen

STAP 4

PROBLEEMSTELLING In jouw stelling formuleer je het punt dat je duidelijk wilt maken. Je doet dat in een bondige zin die de lezer helpt de rode draad in jouw essay te volgen.

STAP 5

STAP 6

INLEIDING Ga er nu goed voor zitten en schrijf het essay. De inleiding trekt de aandacht van de lezer. Je introduceert het onderwerp en de inleiding leidt de lezer naar de hypothese of probleemstelling.

SCHETS Schets als het ware eerst je essay, voordat je het gaat uitschrijven. Breng je argumentatiestructuur in kaart en zorg ervoor dat de alinea's op een juiste en logische plaats terechtkomen. Elke alinea vormt een eenheid met een kernzin, uitwerking en slot.

Specifieke kenmerken van essays

Oneindig veel onderwerpen

Ze zijn kort

Ze hebben een strikte structuur

Elke analyse is mogelijk

Elk onderwerp kan ontsloten worden binnen de kaders van een essay zonder afbreuk te doen aan belang en betekenis.

Er is geen ruimte voor overdreven veel of onnodige informatie.

Een logische organisatie van je essay draagt bij aan het begrip van je onderwerp.

Essays kunnen worden geschreven op basis van elke wetenschappe-lijke benadering of methode.

NIET DOEN

Structurele fouten die gemaakt worden bij het schrijven van essays

Fouten in zinsbouw

Veelgemaakte fouten in essays

Fouten in de tekststructuur

FOUTEN IN DE INHOUD DIE JE DIENT TE VERMIJDEN

Een essay waarin de inhoud niet het echte onderwerp weergeeft en uiteenzet.

Een essay met een hypothese waar geen gedachte achter zit

Een essay zonder inleiding

Een essay zonder hypothese

Een essay vol ideeën die je niet kunt bewijzen met voorbeelden

Een essay zonder conclusie

Stijlfouten die gemaakt worden in essays

Woord-herhaling

Te lange of te korte zinnen

Zinnen beginnen met  'en' of 'maar'

Te veel passieve constructies

Te formele of informele woorden en zinnen

BRONNEN: www.grammarcheck.net www.kultiv8.nl

Made by: Clasine van Dorst

Clasine van Dorst, docent Nederlands, altijd op zoek naar nieuwe manieren om lesstof te bieden. Deze, van oorsprong Engelstalige, infographic heb ik vertaald, opnieuw vormgegeven en aangepast aan de Nederlandse criteria.

Gemaakt door:

Met dank aan:

Blog: www.sexynederlands.wordpress.com

One thought on “Hoe Een Essay Schrijven

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *